Uandájperakua - Mensaje de bienvenida

 

“Michoakani anapu K’eri Tángurhikueri Jurámukua”, Tángurhikua (LXXII), imáni “Jurámukuarhu anapu Mítetarpekueri ka Eiámperateri ambe Orhéjtsikukuani” jingoni, erójtaparinsï imani “Iréchekua Ióntiki Anapu Uandákuecheri Jurámukatani”, ka eska ná arhijka imá tanimu arhikua (3º) ka tembini tsimani arhustakua (XII) “Michoakani anapu K’eri Jurámukatarhu”: “Eska túa anapu irétecha sésikua jatsiskasï jaŋáŋarhimingansï úrani, tsikitantani, marhóatani, uiŋaperantani ka mítetarpensï imécheri uandakuechani”; sésikua kurhájkuarhisïndi uandani:

 

“El Congreso del Estado de Michoacán, LXXII Legislatura”, a través del “Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, en atención a la “Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas”, y conforme a lo dispuesto en el artículo 3º fracción XII de la “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán”: “Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento, uso, rescate, preservación, fortalecimiento y difusión de las lenguas indígenas”; tiene a bien expresar:

 

Kánikua jáŋaskakua, tsípekuarhita ka jaŋáŋarhikua jingoni iréchekua p’urhépechani michoakani anapuni, nirásïngaksï sani eiátspeni ini mítetarpetarakuani, enga jimbo jaŋáŋarhinajka juchari ióntiki anapu michoake uandakua, anga iásï arhiŋajka p’urhépecha, ka tamu turhisï uandakua (español). Uékapiringaksï iásï kókani úrani ixú mátaru túa anapu uandakuechani, mátaru ióntiki anapu iréchekuecherini michoakani anapuechani engakï jindeeka: Nahuecha,Hñahñúcha u Otomíecha, Jñatjocha o Mazahuaecha, Matlatzincaecha o Pírindecha; joperu iatsijtapakaksï jimboka í ambe kánikua jáŋaskakua jingoni úkueska. Erókaparini eskaksïni í orheta kánikua marhóacheka, kurhájchajperakuarhu, xarhátakuarhu ka mítekua ambe kurhájperatarhu, ixú “Michoakani anapu K’eri Tángurhikueri Jurámukuarhu, Tángurhikua LXXII”.

 

Con mucha imaginación, orgullo y respeto a la nación p’urhépecha de Michoacán, nos permitimos ofrecer este sitio web, a través del cual se reconoce el uso de la mística y originaria lengua de Michoacán, actualmente llamada p’urhépecha, y también el uso del idioma (español). Desearíamos inmediatamente usar en este espacio las otras lenguas originarias, de las otras naciones de Michoacán que son: Nahua,Hñahñú u Otomí, Jñatjo o Mazahua y Matlatzincaecha o Pírinda; pero será bajo un procedimiento progresivo dado que ello representa un trabajo intenso y profesional. Por el momento esperamos que éste espacio bilingüe les sea de mucha utilidad, en la materia de atención, transparencia y acceso a la información pública del “Congreso del Estado de Michoacán, LXXII Legislatura”.