JAKÁJKUKUA KÚNKUARHIKUAECHA KA MÍNTANTSKUA

JURÁMUKATERI ERÓJTATARAKUA[1]

 

MA ARHIKATA

 

NANÍ ENKA JAMPERI JANHÁNHARINHAAKA KA KÉRATI ARHIKUAECHA

 

Arhikua 1o.- Í jurámukata erójtatarakuaesti naní ná enka jimpo uoáka úrakuarhini Jakájkukuaeri Kúnkurhikuaecha ka Míntantakuaeri Jurámukata.

 

Arhikua 2o.- Ini jurámukata erójtatarakua jimpo kurhánkuakurhiati esíka jinteeska:

 

I.               Jurámukata: Jakájkukuaeri Kúnkurhikuaecha ka Míntantakuaeri Jurámukata;

 

II.              Erójtatarakua: Jakájkukua Kúnkuarhikuaecha ka Míntantskua Jurámukateri Erójtatarakua;

 

III.            Secretaría: “Secretaria de Gobernacioni”;

 

IV.            Subsecretaría: “Subsecretaría de Poblacioni, Migracioni ka Asuntos Religiosos”, ka

 

V.             Direccion General: “Direccioni Generali de Asociaciones Religiosasï”.

 

Arhikua 3o- Pítaranchasïnti “Secretaríani” marhóatani ini jurámukatani, jarhóatakurhiparini “Subsecretariani ka Direccóni Generalini” jinkoni. Iámentu sésikuaecha enka intsinháaka Direccioni Generali, marhóataauati no kuájkutaparini eska imáechajtu uóaaka marhóatanhani “Subsecretaría” jimpo.[1]Uérasti eiánkperataarhu “Diario Oficial de la Federación” kutsí noviembrini 6 kuimu jurhatkua jimpo ka uéxurhikua 2003.

DESCARGAR VERSION COMPLETA PDF